کلاف درب

نقاط ایمن درب ورودی

چهار قسمت آسیب پذیر درب های ضد سرقت

دربهای ضد سرقت معمولا برای ورودی آپارتمانها استفاده می شوند. سارقینی که قصد ورود به آپارتمان دارند، تلاش میکنند این کار را در سریعترین زمان و با کمترین ایجاد سر وصدا انجام بدهند. بنابراین، به ندرت مشاهده شده که سارقین برای ورود به ساختمان از طریق درب ورودی، اقدام به شکافتن وسط لنگه درب بکنند. بلکه آنها از طریق نقاط آسیب پذیری که معمولا در درب ورودی وجود دارد اقدام به ورود به آپارتمان و سرقت میکنند. در این مطلب چهار نقطه آسیب پذیر دربهای ضدسرقت معرفی شده است. تقویت این 4 نقطه نمایانگر کیفیت درب ضدسرقت خریداری شده است ... ادامه مطلب